מחברת:

 

בית השקעות הוא מוסד פיננסי שמשקיע את כספי לקוחותיו בשוק ההון באפיקים שונים על פי תמהיל ספציפי המרכיב את תיק ההשקעות של הלקוח, העמית. האדם שמטפל ישירות בכל עמית הוא יועץ ההשקעות. יועץ ההשקעות מחליט ביחד עם העמית על ההרכב, התמהיל, של תיק ההשקעות שלו. ביחד הם מחליטים איזה אחוז יושקע בנתיבים סולדיים ואיזה באפיקים עם רמות סיכון שונות. בית ההשקעות יטפל עבור העמית בתיקי ניירות ערך שונים, יטפל בקרנות נאמנות וגם ייעץ לו בנושאים של רכישות או מיזוגים. ההחלטה להשקיע כספים זמינים באמצעות בית השקעות היא אחת האופציות העומדות בפני משקיע שיכול באותה מידה להחליט על השקעה במשרדים להשכרה בתל אביב והסביבה.

 

הגורמים המעורבים בתיק העמית

 

כשאדם מחליט להשקיע את כספיו באמצעות בית השקעות ולא במשרדים להשכרה או דירות, הוא עובד מול מנהל תיק השקעות המנהל בפועל של השקעותיו על פי מה שנקבע עם יועץ ההשקעות. הוא איש הקשר של העמית ומהווה למעשה את גורם הידע המתווך בין שוק ההון לבין הונו של העמית. המטרה היא ששני הצדדים ירויחו. הרווח של בית ההשקעות הוא דמי הניהול המורכבים בין היתר מאחוזים על רווחיו של העמית. גורמים נוספים בבית ההשקעות הם האנליסט שמנתח עבור בית ההשקעות מגמות שוק ואפיקי השקעה אפשריים כמו גם סיכונים אפשריים. מי שבפועל עובד מול הבורסה על פי הנחיות שקיבל מבית ההשקעות הוא הטריידר. לשני האחרונים אין למעשה קשר ישיר עם העמית.

 

ביקורת הרשות לניירות ערך

 

כמו כל גורם פיננסי בישראל בית ההשקעות חייב לעבוד לפי סטנדרטים והנחיות של הרשות לניירות ערך ואגף שוק ההון במשרד האוצר. ישנם בישראל מספר בתי השקעות מפורסמים ויציבים. חלק מבתי ההשקעות הגדולים הוקמו בעבר על ידי בנקים אך מנוהלים כיום  על ידי גורמים פרטיים כמו קרנות גדולות בעלות דירקטוריון שצריך לעמוד בסטנדרטים כלכליים גבוהים. עד 2006 היה חלק גדול מבתי ההשקעות בידי הבנקים הגדולים אך רפורמת בכר הביאה לכך שהם מכרו קופות גמל וקרנות נאמנות לחברות פרטיות. פרקליט המדינה יכול לפתוח תיק חקירה נגד בית השקעות בחשד לביצוע עבירות בניירות ערך. בתיק משנת 2010 נאלץ אחד מבתי ההשקעות הגדולים לשלם קנס של 150 מליון ש"ח על נהלים לא תקינים. בשל הדרישה הגבוהה לאמינות של בית השקעות ובשל הביקורת שהוא עומד בה תחת עינו הפקוחה של משרד האוצר, בית השקעות ידאג לפעילות תקינה, ואף ידיח מנהל בית השקעות שאינו עומד בקריטריונים הגבוהים הנדרשים ממנו.