בית השקעות הינו גוף פיננסי המאפשר לנו להשקיע את כספנו באפיקי השקעה צורים ובמוצרים פיננסים שונים ומנהל את כספנו בתוך אפיקי ההשקעה הללו. לדוגמא- השקעה בקרנות נאמנות, השקעה בקרנות פנסיה, השקעה בקופות גמל, השקעה במניות, השקעה בתעודות סל, השקעה באגרות חוב ועוד ועוד. לרוב, בית השקעות ישמש בעיקר משקיעים אשר מעוניינים להשקיע בבורסה אך הם חסרי ידע מקצועי מספק על מנת לעשות זאת לבדם, בכוחות עצמם. בית השקעות ישמש במקרה זה מתווך וגוף מנהל בעל ידע מקצועי המבצע עבור הלקוח השקעה שתהיה כדאית ומניבה עבורו. בתמורה לשירותיו של בית ההשקעות, הלקוח ישלם עמלה הקרויה דמי ניהול, המשתנה מבית השקעות אחד למשנהו.

מה נמצא בין כתליו של בית השקעות?

בעלי התפקידים המאיישים כל בית השקעות הינם:

* מנהלי תיקי השקעות- המחליטים היכן להשקיע את הכספים המתקבלים מהלקוחות, מתי לקנות ומתי למכור, וזאת בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה מראש על ידי המשקיע יחד עם יועץ ההשקעות העומד לרשותו.

* יועצי השקעות- הם המתווכים בין הלקוחות לבתי ההשקעות. היועצים מעניקים ייעוץ בנוגע לשוק ההון ולהשקעה בשוק ההון ומתאימים מדיניות של השקעה לצורכי המשקיע ומכינים יחד עמו תוכנית השקעה מפורטת, הלוקחת בחשבון את גובה ההשקעה, משך ההשקעה, התשואה מול הסיכונים וכיו"ב.

* צוותי אנליסטים וסטטיסטיקנים-  עוקבים אחר ההתפתחויות בשוק ההון ומציעים חיזוי לשינויים כלכליים, זאת במטרה לעזור בבחירת נתיבי השקעה מתאימים. בהתאם להמלצותיהם יוכלו יועצי ההשקעות ומנהלי תיקי ההשקעות להחליט כיצד יושקעו כספי המשקיע.

* ועוד.

הגנה לצרכן

כשם שלמשל יצירות מוגנות בחוקי זכויות יוצרים והשוק מצוי במצב של פיקוח מתמיד לצורך ניטרול של מקרי הפרת זכויות יוצרים, כך גם בתי ההשקעות נתונים בפיקוח תמידי של הרשות לניירות ערך, בה יושבים כלכלים, משפטנים, רואי חשבון ועוד ומפקחים על עבודת בתי ההשקעות, לדוגמא באמצעות הגשת דו"חות פיננסים, פיקוח על הבורסה לניירות ערך ועוד. הרשות מפקחת אפילו על גובה דמי הניהול בבתי ההשקעות. חשוב להקפיד ולבחור בית השקעות מהימן ומקצועי, כשם שהיינו בוחרים למשל רק במאמן מקצועי לצורך אימון אישי לחולי סרטן (בתקווה שלא נזדקק כמובן לתוכנית אימון אישי לחולי סרטן).