ביטוח לאומי- הקצאות והטבות לנזקקים

הגוף אשר אחראי כיום במדינת ישראל על בחונו הרווחתי של כל תושב ואזרח במדינה הוא ביטוח לאומי. מטרתו של הגוף הוא להעניק אמצעי מחייה הולמים עבור כל תושב במדינת ישראל אשר איננו נמצא כשיר להתפרנס למחייתו. ביטוח לאומי מעניק סיוע לקשת מאד רחבה באוכלוסייה דרך מתן של הטבות וקצבאות למי שנמצא זכאי ורשאי לכך, החל אנשים מבוטחים אשר נמצאים תחת מצוקה כלכלית עקב פיטורין, נכות, פשיטות רגל עקב ניהול פיננסי לקוי של בית השקעות, פגיעות גופניות במסגרת מקום העבודה וכיוצא בזה.

 

חוק ביטוח נפגעי תאונות

 

כל תושב ישראל אשר נפגע בתאונה זכאי על פי חוק ביטוח נפגעי תאונות לתשלומים בסדרי גודל שונים בהתאם לרמת הפציעה. חוק ביטוח נפגעי תאונות חל על כל תושב במדינת ישראל, בתנאי שעדיין לא הגיע לגיל הפרישה ומלאו לו כבר שמונה עשר שנים. חוק זה גם מתייחס לעקרות בית אשר אינן מבוטחות על ידי המוסד של ביטוח לאומי. מענק הקצבאות ישולם רק בתנאי שהאדם איננו נמצא כשיר לתפקד למעלה מתשעים יום בין אם מדובר באדם עצמאי, בעל עסק פרטי או בשכיר העובד במוסדות ממשלתיים, בית השקעות, משרדים ועוד..

 

תנאים לקבלת גמלה עבור מי שנפגע בתאונה בחו"ל

במידה ותושב מדינת ישראל נפגע בתאונה מחוץ לגבולות של ישראל, יעניק ביטוח לאומי גמלת דמי תאונה עבור הימים שבהם לא היה מסוגל האדם לתפקד במסגרת מקום עבודתו ובהתאם לכך איבד את פרנסתו. אמנם חייב האדם להגיש תביעה, המהווה תנאי הכרחי לזכותו של האדם לקבל את גמלת דמי התאונה. הליך זה חייב להיעשות בשל החומרה הרבה של תנאי הזכאות בגין תאונות. 

 

תשלום דמי התאונה ישולם אך ורק אם אכן היה מדובר בתאונה, כלומר באירוע שהתרחש באופן פתאומי על ידי גורם חיצוני כלשהו והסב לאדם נזק גופני אשר מנע ממנו את כושר תפקודו. במידה ומדובר בתאונה שהתרחשה בחו"ל, אזי דמי התאונה ישולמו לו רק עם רגע הגעתו או חזרתו ארצה.