משרד התמ"ת מפעיל בזמן האחרון קרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים שהיא בבחינת קרן שמטרתה העמדת הלוואות בתנאים אטרקטיביים לעסקים קטנים ובינוניים מתוך מטרה לסייע לעסקים אילו להשיג מיומן בתנאים נוחים בתקופה הכלכלית הלא פשוטה ששוררת סביבנו בשנים האחרונות. היתרון המרכזי של הלוואות אלו שהן הלוואה בערבות המדינה. בהלוואה כזו המדינה מעמידה לרשות הבנק ביטחונות בגובה 25% מסך ההלוואה המבוקשת בעוד בעל העסק נדרש להעמיד ערבות עבור רבע מגובה ההלוואה בלבד. כאשר מדובר בעסקים הנמצאים בתהליך הקמה ישנה אפילו הקלה נוספת כאשר בעל העסק נדרש להעמיד ערבויות בסך 10% מגובה הלוואה בלבד. כיצד ניתן לקבל הלוואה כזו? על כך בהמשך.

בדיקת הזכאות – את הזכאות לקבלת הלוואה ניתן לבדוק בסיוע של נציג מצוות הכלכלנים של הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים. ליציר קשר עם נציג כזה יש להיכנס לאתר האינטרנט של הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים.

הגשת בקשה – בשלב זה ישנן שתי חברות העוסקות בקבלה ועיבוד של בקשות לקבלת הלוואה בערבות מדינה – חברת BDI וחברת תבור. יש למלא את השאלון באתר בצורה יסודית ולשלוח אליהן בצירוף אישור תשלום אגרה לחשב הכללי. יש להקדיש תשומת לב למילוי השאלון משום שכמחצית מהמבקשים הלוואה בערבות מדינה מסורבים.

תקופת טיפול – תקופה זו אינה ארוכה ונמשכת כ-10 ימי עסקים בזמן שהגוף המתאם של הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בוחנת את החומר. במהלך תקפה זו אתם תזומנו בפני הקרן כדי להשלים פרטים בנוגע לעסק ולכוונות שלכם לשימוש בכסף. לאחר מכן הגוף המתאם ישב עם הבנק כדי לבנות את הלוואה עבורכם.

קבלת הלוואה – כרוכה כאמור בהעמדת ביטחונות בגובה 25% מהסכום. ניתן להעמיד בטחונות על סמך חלק מההלוואה במידת הצורך כך שעם לוויתם 100 אלף ₪ אתם יכולים להחזיר 25 אלף ₪ מתוך סכום ההלוואה כביטחון כך שלמעשה לרשותכם 75% ₪ להשקעה.

אם כן מדובר בפרויקט מצוין של המדינה לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים ויש להניח כי עסקים רבים ינצלו זאת. שיהיה לכולנו בהצלחה.