חוקר פרטימיהו חוקר פרטי ומה מייחד אותו?

חקירות פרטיות הוא תחום רחב, ולא ניתן להגדיר נושא אחד מסוים המאפיין אותו. גם את מזמיני החקירות לא ניתן לאפיין. יש מזמינים פרטיים ויש חברות, כל אחד והיעדים והמטרות שהוא רוצה להשיג. אבל את הפרופיל של החוקר הפרטי, האופי שלו והמאפיינים שלו ניתן לאפיין בצורה טובה יותר.

 

חוקר פרטי – מאפיינים בולטים.

שני מאפיינים בולטים הקיימים אצל חוקר פרטי: הראשון הוא סקרנות רבה המניעה אותו לחפש עוד ועוד, לחקור לדעת ולהבין כל דבר שהופקד עליו ולא להניח אף כיוון שלא נחקר בדרך לאמת. הדבר השני הוא הדבקות במטרה, כל עוד קיים הסיכוי להגיע אליה. צירוף של המאפיינים האלה יוצר אדם שיעשה הכול על מנת לפענח תעלומה.

 

עוד תכונה המאפיינת כל חוקר פרטי היא רדיפת האמת. אמנם החוקר נשכר על ידי אדם או גוף כלשהם לבצע עבודה עבורם, אבל השגת המטרה לא תבוא לעולם על חשבון האמת. חוקר פרטי יראה את העובדות ולעולם לא ינסה להפליל אדם, אפילו אם התוצאות אינן אלה ששולחו מצפה להן ומעוניין בהן. תכונה חשובה נוספת היא היכולת להסיק מסקנות על בסיס מידע חסר. תכונה זו היא חשובה ביותר ומאפשרת למצוא קצה חוט גם בחקירות שהן לכאורה בלתי ניתנות לפענוח.

 

מי פונה למקצוע החוקר הפרטי?

בדרך כלל, החוקרים הפרטיים הטובים ביותר הם אנשי חוק לשעבר, בלשים או חוקרים שעזבו את השירות אבל ממשיכים לעסוק בתחום. חוקר פרטי חייב, מעבר לתכונות שצוינו לעיל, להיות בעל קשרים טובים במקומות שונים, כולל במשטרה ובמקומות אחרים היכולים לעזור לו בעבודתו וזה יתרונם של אנשי חוק לשעבר. כאן המקום להדגיש כי בכל המקרים חוקר פרטי עוזר לזרועות החוק ולא פועל כנגדן. ההבדל בין חוקר פרטי לחוקר בשירות החוק הוא רק השולח. המדינה משתמשת בזרועות החוק לפענח מקרים על פי הרלוונטיות שלהם, ולעיתים מזומנות סוגרת או מפסיקה חקירות מחוסר עניין לציבור. חוקר פרטי, לעומת זאת, מייצג את שולחיו בדיוק במקרים כאלה, שמסיבות שונות המשטרה איננה ממצה בהם את החקירה.